Rolf Kenneth Rolfsen har jobbet hos PROMIS Navigate i ett år

«Jeg heter Kenneth eller Rolf eller Rolf Kenneth, eller han unge og lovende relativt nyansatte hos PROMIS Navigate», innledet Rolf Kenneth da vi tok en prat.

Rolf Kenneth startet ett år siden og er for tiden i oppdrag hos Utdanningsetaten i Oslo kommune. Oppdrag for offentlig sektor er derimot ikke nytt for Rolf Kenneth, som har jobbet som arkitekt, utreder og prosjektleder de siste 15 årene.

Rolf Kenneth har hovedfag i informatikk fra Universitet i Oslo med fordypning innen systemarbeid. Før han gikk inn i konsulentnæringen jobbet han som forsker ved SINTEF IKT i 10 år. Spennende prosjekter innenfor kunnskapsledelse, datastøttet samarbeid, e-læring, brukskvalitet, virksomhetsmodellering og interoperabilitet er stikkord!

«Jeg har utviklet og brukt metoder og verktøy innen arkitekturfaget og smidig utvikling som tilnærming til kostnadseffektiv IT-utvikling, digitalisering og samvirkende systemer – i 25 år!  Still going strong.»

«Som arkitekt er jeg mer opptatt av å forstå og snakke om systemet og dets utvikling, enn dokumentasjonen av det. Det er virksomheten som er systemet. Designeren i meg trives i å finne gode tverrfaglige løsninger i spenningen og samspillet mellom  behov og muligheter. Jeg heier på smidig utvikling og aller helst den iterative», utdyper han. 

«Jeg tenker jeg skal jobbe med de samme tingene fremover. Jeg ønsker å hjelpe virksomheter med å ta de gode valgene for fremtiden. At de skaper seg en rigg, en plattform, et tankesett som hjelper deres utvikling.»

Så – hvorfor valgte du å begynne i PROMIS Navigate?

«Navigate verdsetter egenutvikling like høyt som inntjening. Nå har jeg vært i Navigate i ett år og jeg har gode kolleger som tar faglig utvikling på alvor. Vi har stor tilgang på spennende og meningsfylte oppdrag, takket være møysommelig og godt arbeid med rammeavtaler i partnerskap med andre.»

Legg inn en kommentar

%d