Arkitekturutvikling

I smidige utviklingsprosjekter har arkitekturen en viktig oppgave å gi retning og overordnede føringer. Spesielt i større prosjekter bør man bruke litt tid i oppstarten for å få dette på plass. Underveis i prosjektet vil arkitekturen utvikles og fungere som et kommunikasjonsverktøy til hjelp for prosjekteier, prosjektleder og utviklingsteam, slik at de kan samarbeide om å lage et produkt som oppfyller brukerbehovene innenfor de rammer man har.

PROMIS har arkitekter med lang erfaring innen smidig utvikling og arkitekturstyring. De kan bidra til å utarbeide og kvalitetssikre arkitekturmodeller som er egnet for kommunikasjon med produktteam, prosjektleder og utviklingsteam. Vi erfarer ofte at utviklingsteamene har et teknologisk fokus som kommuniserer dårlig med produkteiere. Arkitekturmodellene bør derfor tilpasses forskjellige mottakere. En uavhengig arkitekt i teamet sørger for fokus på viktig funksjonalitet, på kvalitet og på kommunikasjon, og det kan øke sannsynligheten for å lykkes i et komplisert prosjekt.

Våre arkitekter har erfaring med:

  • Smidig utvikling, mikrotjenester, DevOps og sky
  • Krav-, prosess-, informasjon-, klasse-, komponent- og avhengighetsmodellering
  • Evolusjonær arkitektur
  • Anvendelse og utvikling av arkitekturprinsipper, eks. Digdir, SOLID
  • Domenedrevet design
  • Utvikling og bruk av mikrotjenester

Som arkitekt ønsker jeg å gjøre kloke arkitekturvalg som gjør at produktet oppfyller kravene til funksjonalitet og ytelse, og samtidig gjør det er enkelt og kostnadseffektivt å utvikle og vedlikeholde systemet eller tjenesten i fremtiden.

%d bloggere liker dette: