Tjenester

PROMIS Navigate leverer tjenester som bidrar til vellykkede IKT-investeringer for våre kunder. Les mer om våre tjenester innen arkitektur under. Kontakt oss gjerne for en prat om hva vi kan hjelpe deg med: post@promis-navigate.no.

Informasjons-forvaltning


Informasjonsforvaltning

God informasjonsforvaltning handler om å ha kontroll på hvilke data man har og gode prosesser for å samle inn, kvalitetssikre, dokumentere, prosessere, dele, forvalte og bruke dataene til å levere tjenester som gir verdi.

Les mer …

Digital transformasjon

Digital transformasjon

Digital transformasjon handler om å endre og omstille en virksomhet til å ta i bruk digitale løsninger og utvikle digitale tjenester. Slik møtes myndighetskrav om effektivisering og behov for nye sammenhengende tjenester, samt innbyggernes forventning om det samme.

Les mer

Arkitektur-
utvikling

Arkitekturutvikling

God arkitektur er en suksessfaktor i IKT-prosjekter. Formålet med arkitekturmodeller er å kommunisere hvordan systemer og komponenter er satt sammen og hvordan de kan bygges, videreutvikles og forvaltes på en effektiv måte.

Les mer …

%d