Menneskene

Jon Rustand

Seniorkonsulent

Jon er utdannet ingeniør IT ved NKI Ingeniørhøgskole og er sertifisert Java programmerer. Han er en dyktig løsnings-/informasjonsarkitekt og utvikler med mer enn 30 års erfaring. Han er god til å se helheten, både fra et bruker-, design- og utviklerperspektiv. Han har lang erfaring med informasjonsmodellering, kommunikasjon og forankring av modeller innen ulike fagområder. Jon er ekspert på datakvalitet og mener det er grunnleggende for utvikling av gode IT-løsninger og tjenester at data har tilstrekkelig kvalitet til å møte faktiske behov. Han har også erfaring som kvalitetssikrer av eksisterende IT-løsninger, hvor han kan utføre verifikasjon av databaser og arkitektur. Jons utviklerkompetanse er bred og spenner fra tradisjonelle databasesystemer og 3D CAD til nyskapende systemer som søketjenester basert på semantisk teknologi, skytjenester og grafisk fremstilling av store informasjonsmodeller (digital tvilling) ved hjelp av spill-teknologi. Jon er kreativ, har evne til å se nye løsninger og er en dyktig rådgiver. Jon lar seg lett inspirert av en god lagånd, har humoristisk sans og oppnår raskt respekt og tillit.

Epost: jru@promis.no
Mobil: 982 25 913

Elin Margrethe Bruland Haug

Seniorkonsulent

Elin er utdannet dataingeniør fra Høgskolen i Oslo (nå OsloMet) i 2004. Hun er også utdannet innen personvern og GDPR fra Handelshøyskolen BI og Datatilsynet. Elin har mange års erfaring fra arbeid i store leveranseprosjekter hvor hun de siste 14 har hatt roller som teamleder, utviklingsleder, funksjonelt ansvarlig, funksjonell arkitekt og produkteier. De siste fem årene før hun startet i PROMIS jobbet hun som funksjonell arkitekt og produkteier i Direktoratet for e-helse/Helsenorge og opparbeidet seg solid kunnskap innen digitalisering av helsesektoren, personvern- og helselovgivningen. Hun har lang erfaring med prosjekter både i privat og offentlig sektor. Hun har jobbet både som konsulent og i forvaltningen. Hun har bred teknisk bakgrunn og har flere tekniske sertifiseringer innen systemutvikling noe som gjør at hun fungerer godt i roller i skjæringspunktet mellom forretning og teknisk side. Hun er også sertifisert Scrum Master og Product Owner. Hun er strukturert og selvgående og setter seg lett inn i nye domener.

Epost: ebh@promis.no
Mobil: 915 67 144

Kristin Halvorsen

Administrerende direktør

Kristin er sivilingeniør i data fra NTNU med spesialisering i informasjonssystemer. Hun har over 25 års erfaring som konsulent, blant annet i Objectware hvor hun bygget opp og ledet rådgivningsavdelingen Digital forretningsutvikling. Kristin har bred erfaring, fra både privat og offentlig sektor og er en entusiastisk og resultatorientert rådgiver, strateg, virksomhetsarkitekt, prosessleder og prosjektleder.  Hun jobber i skjæringspunktet mellom ledelse, forretning, teknologi og mennesker. Hun har hatt flere styreverv, blant annet i Norsk Regnesentral. I 14 år jobbet hun som gjesteforeleser på BI med undervisning innen Prosessorientert virksomhetsutvikling, Knowledge Management og eBusiness, fire av årene i 20%-stilling som studierektor II ved Institutt for Teknologiledelse.

Epost: kh@promis.no
Mobil: 908 26 037

Marte Brekke

Seniorkonsulent

Marte er en dyktig IT-arkitekt med 15 års erfaring innen informasjonsforvaltning og digital transformasjon fra offentlig sektor. Hun har sitt spesialfelt innen informasjons- og prosessmodellering, begrepsutvikling, samt krav- og behovsanalyse. Marte har mastergrad i informasjonsvitenskap fra OsloMet og studerer IT og ledelse ved institutt for informatikk ved UiO. Hun er sertifisert Scrum master, TOGAF og Prosci endringsledelse.

Marte er en dyktig formidler og fasilitator, og hjelper gjerne med å gjennomføre workshops og strukturere prosjekter for å nå nye mål og visjoner.  Marte er en positiv, engasjert og resultatorientert konsulent, og som kommuniserer godt i skjæringspunktet mellom forretning, teknologi og bruker.

Epost: mb@promis.no
Mobil: 992 35 308

David Skogan

Seniorkonsulent

David er en dyktig løsningsarkitekt med mer enn 20 års erfaring fra offentlige virksomheter som Brønnøysundregistrene/Altinn, SSB, DIFI, NAV, Statens vegvesen og Statens kartverk. Han har bidratt til utvikling av Felles Datakatalog og Altinn 3.0. Han har spisskompetanse innen løsnings- og virksomhetsarkitektur, begreps og informasjonsarkitektur, krav- og behovsanalyse, semantisk teknologi, tjenesteorientering, prosessmodellering og geografisk informasjonsteknologi. Han har også kompetanse på programmering, smidig utvikling, DevOps og skyløsninger. David har doktorgrad i Informatikk fra Universitetet i Oslo. Han er sertifisert TOGAF og ITPP.

Epost: ds@promis.no
Mobil: 416 49 156

Jon Aarbakke

Seniorkonsulent

Jon er utdannet i elektronikk og programmering ved Salford University, og tok hovedfag i Datalingvistikk ved Universitetet i Bergen og University of Cambridge. Han har bred kompetanse og erfaring innenfor system- og virksomhetsarkitektur, kravanalyse, løsningsarkitektur og informasjonsarkitektur.

Jon er nysgjerrig og årvåken og identifiserer seg med kundens mål. Han setter seg hurtig inn i og analyserer nye problemstillinger, og er en løsningsorientert person. Han trives godt som bindeledd mellom teknologi og forretning, og har lang erfaring med de utfordringene dette innebærer. Jon har høy arbeidskapasitet og er glad i å skrive. Han er strukturert og deler kunnskap, og er åpen og kontaktskapende. Jon trives med komplekse problemstillinger der han kan få brukt sine analytiske evner, og komme med forslag til konseptuelle løsninger på disse. Han er flink til å visualisere sine idéer og til å drive fram problem- og løsningsforståelse.

Jon har ti års erfaring innen e-helse, med spesiell tyngde innen digital patologi, bildediagnostikk og multimediearkiv. Han har også mye kunnskap om kvalitetsregistre og om standarder som benyttes innen e-helse.

Epost: ja@promis.no
Mobil: 932 48 352


Vil du jobbe med oss?


%d bloggere liker dette: