Menneskene


Norunn Haug

Norunn er Cand. Scient. i astronomi fra Institutt for teoretisk astrofysikk, ved Universitetet i Oslo. Hun er en allsidig rådgiver med over 22 års erfaring fra ledende roller i virksomhetskritiske prosjekter, i offentlig sektor.  

Hennes faglige styrke er behovskartlegging, innsikt og analyse, etablering av målbilder og veikart, og prosessledelse – i kontekst av digital transformasjon. Hun har en unik kombinasjon av sertifiseringer tilknyttet forretningsforståelse og arkitektur (Certified Business Case Practitioner, Carnegie Mellon Certified Enterprise Architect og ArchiMate), gjennomføring og endringsledelse (Certified ScrumMaster, ITPP, PRINCE2, MSP og Prosci), kombinert med god teknisk forståelse fra sine 7 år som systemutvikler. 

Norunn har sterke analytiske evner. Hun går i dybden og forstår komplekse problemstillinger, samtidig som hun er drivende og resultatorientert. Hun er svært strukturert, og skaper trygghet og kvalitet i prosessene hun leder. Hennes pedagogiske egenskaper bidrar til en sterk fremstilling, både skriftlig og muntlig – og visuelt.

Epost: nh@promis.no
Mobil: 481 15 977

Rolf Kenneth Rolfsen

Rolf Kenneth er en erfaren arkitekt, rådgiver og prosjektleder, med mer enn 25 års erfaring med å hjelpe virksomheter med kostnadseffektiv IT-utvikling og digitalisering.  

Han har jobbet for en lang rekke virksomheter i offentlig sektor og kan vise til gode resultater i å bistå kunden i å utvikle og etablere smidig arkitekturpraksis, samt planlegge og gjennomføre endring. Dette inkluderer arkitekturleveranser som målbilder, prinsipper, beskrivelser og valg av tjenester, produksjoner og IT-plattformer med fokus på forretning, data, funksjon, integrasjon og sikkerhet, samt veikart for å realisere ønsket løsningsarkitektur.

Rolf Kenneth er utforskende, analytisk og involverende. Han har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner, og hans styrke ligger i å finne gode løsninger i tverrfaglige samarbeid.

Epost: rkr@promis.no
Mobil: 930 67 335

Børge Ellingsen Kristiansen

Børge er utdannet sivilingeniør i kommunikasjonsteknologi fra NTNU i 2008 med spesialisering innen signalbehandling og digital kommunikasjon.

Han har lang erfaring med å hjelpe virksomheter å bli data- og innsiktsdrevne. I de siste årene har han jobbet innen helsesektoren og har vært sentral i arbeidet med å designe og utforme en nasjonal løsning for rask og sikker tilgang til helsedata for analyseformål. I tillegg har han jobbet med både kraftbransjen og private equity.

Børge er en dyktig virksomhetsarkitekt og er meget sterk i situasjoner hvor det kreves en kombinasjon av god forretningsforståelse og tung teknologikompetanse. Han setter seg raskt inn i nye problemstillinger og kommuniserer effektivt med interessenter på alle ulike nivåer og på tvers av fagnivåer. Han har svært gode prosessdriveregenskaper og evner å få ting til å skje.

Epost: bek@promis.no
Mobil: 986 40 934

Brynjar Ulvan

Brynjar har en mastergrad fra Brunel University innen Information Systems Management.

Han er en erfaren arkitekt/rådgiver med bred erfaring fra offentlig sektor og svært god til å se sammenheng mellom it, mennesker og organisasjon. Brynjar er en dyktig virksomhetsarkitekt og er er vant til å jobbe tett med ulike deler av forretning. Han får ofte tilbakemelding på at han forstår virksomheten og problemstillingene raskt og bidrar til å finne gode løsninger.

Brynjars ekspertise er forståelse av verdikjeder, hvordan ulike ledd i kjeden samspiller og hvordan deler av verdikjedene kan forbedres.  I tillegg til arkitektur har Brynjar i mange sammenhenger bidratt med anskaffelse av offentlige skytjenester og er godt kjent med mange av utfordringene som er spesielle ved slike anskaffelser. Gjennom dette har Brynjar også opparbeidet seg god kunnskap om offentlige anskaffelser, ulike kontraktstyper og systemstøtte for behov- til betalingsløsninger.

Epost: bu@promis.no
Mobil: 958 58 512

Jon Rustand

Jon er utdannet ingeniør IT ved NKI Ingeniørhøgskole og er sertifisert Java programmerer. Han er en dyktig løsnings-/informasjonsarkitekt og utvikler med mer enn 30 års erfaring. Han er god til å se helheten, både fra et bruker-, design- og utviklerperspektiv. Han har lang erfaring med informasjonsmodellering, kommunikasjon og forankring av modeller innen ulike fagområder. Jon er ekspert på datakvalitet og mener det er grunnleggende for utvikling av gode IT-løsninger og tjenester at data har tilstrekkelig kvalitet til å møte faktiske behov.

Han har også erfaring som kvalitetssikrer av eksisterende IT-løsninger, hvor han kan utføre verifikasjon av databaser og arkitektur. Jons utviklerkompetanse er bred og spenner fra tradisjonelle databasesystemer og 3D CAD til nyskapende systemer som søketjenester basert på semantisk teknologi, skytjenester og grafisk fremstilling av store informasjonsmodeller (digital tvilling) ved hjelp av spill-teknologi.

Jon er kreativ, har evne til å se nye løsninger og er en dyktig rådgiver. Jon lar seg lett inspirert av en god lagånd, har humoristisk sans og oppnår raskt respekt og tillit.

Epost: jru@promis.no
Mobil: 982 25 913

Elin Margrethe Bruland Haug

Elin er utdannet dataingeniør fra Høgskolen i Oslo (nå OsloMet) i 2004. Hun er også utdannet innen personvern og GDPR fra Handelshøyskolen BI og Datatilsynet.

Elin har mange års erfaring fra arbeid i store leveranseprosjekter hvor hun har hatt roller som teamleder, utviklingsleder, funksjonelt ansvarlig, funksjonell arkitekt og produkteier. Før hun startet i PROMIS jobbet hun som funksjonell arkitekt og produkteier i Direktoratet for e-helse/Helsenorge og opparbeidet seg solid kunnskap innen digitalisering av helsesektoren, personvern- og helselovgivningen.

Hun har lang erfaring med prosjekter både i privat og offentlig sektor. Hun har jobbet både som konsulent og i forvaltningen. Hun har bred teknisk bakgrunn og har flere tekniske sertifiseringer innen systemutvikling noe som gjør at hun fungerer godt i roller i skjæringspunktet mellom forretning og teknisk side. Hun er også sertifisert Scrum Master og Product Owner. Hun er strukturert og selvgående og setter seg lett inn i nye domener.

Epost: ebh@promis.no
Mobil: 915 67 144

Kristin Halvorsen

Administrerende direktør

Kristin er sivilingeniør i data fra NTNU med spesialisering i informasjonssystemer. Hun har over 25 års erfaring som konsulent, blant annet i Objectware hvor hun bygget opp og ledet rådgivningsavdelingen Digital forretningsutvikling.

Kristin har bred erfaring, fra både privat og offentlig sektor og er en entusiastisk og resultatorientert rådgiver, strateg, virksomhetsarkitekt, prosessleder og prosjektleder.  Hun jobber i skjæringspunktet mellom ledelse, forretning, teknologi og mennesker.

Hun har hatt flere styreverv, blant annet i Norsk Regnesentral. I 14 år jobbet hun som gjesteforeleser på BI med undervisning innen Prosessorientert virksomhetsutvikling, Knowledge Management og eBusiness, fire av årene i 20%-stilling som studierektor II ved Institutt for Teknologiledelse.

Epost: kh@promis.no
Mobil: 908 26 037

Marte Brekke

Marte er en dyktig IT-arkitekt med 15 års erfaring innen informasjonsforvaltning og digital transformasjon fra offentlig sektor. 

Hun har sitt spesialfelt innen informasjons- og prosessmodellering, begrepsutvikling, samt krav- og behovsanalyse. Marte har mastergrad i informasjonsvitenskap fra OsloMet og studerer IT og ledelse ved institutt for informatikk ved UiO. Hun er sertifisert Scrum master, TOGAF og Prosci endringsledelse.

Marte er en dyktig formidler og fasilitator, og hjelper gjerne med å gjennomføre workshops og strukturere prosjekter for å nå nye mål og visjoner.  Marte er en positiv, engasjert og resultatorientert konsulent, og som kommuniserer godt i skjæringspunktet mellom forretning, teknologi og bruker.

Epost: mb@promis.no
Mobil: 992 35 308

David Skogan

David er en dyktig løsningsarkitekt med mer enn 25 års erfaring fra offentlige virksomheter som Skatteetaten, Brønnøysundregistrene/Altinn, SSB, DIFI, NAV, Statens vegvesen og Statens kartverk. Han har bidratt til utvikling av Felles Datakatalog og Altinn 3.0.

Han har spisskompetanse innen løsnings- og virksomhetsarkitektur, begreps og informasjonsarkitektur, krav- og behovsanalyse, semantisk teknologi, tjenesteorientering, prosessmodellering og geografisk informasjonsteknologi. Han har også kompetanse på programmering, smidig utvikling, DevOps og skyløsninger.

David har doktorgrad i Informatikk fra Universitetet i Oslo. Han er sertifisert TOGAF og ITPP.

Epost: ds@promis.no
Mobil: 416 49 156

Jon Aarbakke

Jon er utdannet i elektronikk og programmering ved Salford University, og tok hovedfag i Datalingvistikk ved Universitetet i Bergen og University of Cambridge. Han har bred kompetanse og erfaring innenfor system- og virksomhetsarkitektur, kravanalyse, løsningsarkitektur og informasjonsarkitektur.

Jon er nysgjerrig og årvåken og identifiserer seg med kundens mål. Han setter seg hurtig inn i og analyserer nye problemstillinger, og er en løsningsorientert person. Han trives godt som bindeledd mellom teknologi og forretning, og har lang erfaring med de utfordringene dette innebærer. Jon har høy arbeidskapasitet og er glad i å skrive. Han er strukturert og deler kunnskap, og er åpen og kontaktskapende. Jon trives med komplekse problemstillinger der han kan få brukt sine analytiske evner, og komme med forslag til konseptuelle løsninger på disse. Han er flink til å visualisere sine idéer og til å drive fram problem- og løsningsforståelse.

Jon har ti års erfaring innen e-helse, med spesiell tyngde innen digital patologi, bildediagnostikk og multimediearkiv. Han har også mye kunnskap om kvalitetsregistre og om standarder som benyttes innen e-helse.

Epost: ja@promis.no
Mobil: 932 48 352


Vil du jobbe med oss?


%d