Digital transformasjon

Virksomheter må i dag øke digitaliseringstakten, enten for å møte krav og forventninger fra kunder, for å drive mer kostnadseffektivt, eller fordi å utnytte nye markeder eller kundesegmenter. Samtidig må man sørge for stabil og sikker drift av eksisterende tjenester, informasjonssikkerhet og etterlevelse av personvernforordningen (GDPR). Den digitale transformasjonen må ledes, organiseres, realiseres og måles.  

PROMIS har rådgivere som kan bistå virksomhetsledere med å:

 • Identifisere hvor digitaliseringen treffer virksomheten og utvikle en strategi som omfavner de digitale muligheter og trusler
 • Utvikle og kommunisere en digital visjon med overbevisning
 • Skaffe oversikt over eksisterende digitale løsninger og digitaliseringsinitiativ som er satt i gang innen ulike områder og på ulike nivåer
 • Identifisere behov for kompetansebygging for ledere og ansatte, og hvilke muligheter og utfordringer digitaliseringen gir, samt å sikre at medarbeiderne føler seg trygge og verdifulle i den digitale transformasjonen
 • Få kontroll over alle datakilder og databehandlinger med hensyn på GDPR og etablere nødvendige behandlingsrutiner
 • Håndtere endring fra tradisjonell organisering av IT-funksjonen med tydelig hierarkisk styringslinje, til små autonome og tverrfaglige team

Blant våre tjenester kan vi nevne følgende:

 • Strategiarbeid innen digitalisering
 • Utvikling av strategisk målbilde
 • Virksomhetsarkitektur
 • Mulighetsanalyser og konseptutvikling
 • Gevinstarbeid
 • Prosesskartlegging, -analyse og -forbedring
 • Design thinking, designdrevet arkitektur
 • Endringsledelse
 • Organisering av IKT-utvikling og -forvaltning – fra prosjekt til produktutvikling

Som virksomhetsleder ønsker jeg å lede den digitale transformasjonen med en tydelig visjon og et godt kommunisert målbilde, slik at vi utnytter innovasjonspotensialet, samtidig som medarbeiderne føler seg trygge og motivert til å delta i en spennende utvikling.

%d bloggere liker dette: