Hjem

Din veiviser innen arkitektur
og digital transformasjon


Smart bruk av data og datadrevne organisasjoner

Mange virksomheter har tydelige ambisjoner om å ta digitaliseringen et steg videre og bli datadrevne organisasjoner. Smart bruk av data er en forutsetning for dette. Skal man lykkes med dette er det nødvendig med en god arkitektur og stålkontroll på egne data. Uten dette er de reelle alternativene å ikke gjøre noe eller å bygge…

Børge jobber i PROMIS Navigate

Møt Børge Ellingsen Kristiansen. Han er en arkitekt, problemløser og prosessdriver som brenner for, og ønsker å jobbe for smartere bruk av data.

Velkommen 2022

Gjennom ca. to år med COVID har vi navigert ved hjelp av tall. Tall for innlagte, tall for intensivplasser og tall for R. Myndigheten har forsøkt å balansere kapasitet og etterspørsel i helsevesenet, og til det har de benyttet modeller av verden som i så stor grad som mulig har vært matet med sanntidsdata. Det…PROMIS NAVIGATE AS

E-post: post@promis-navigate.no
Tlf: 908 26 037

Org.nr.: 925 541 397 MVA

ADRESSE
Rebel, Universitetsgata 2, 
0164 OSLO