Norunn jobber i PROMIS Navigate

Møt Norunn Haug, astrofysikeren som ble arkitekt og prosessleder, og brenner for å forstå og løse offentlig sektors behov i deres digitale transformasjon.

Jeg er utdannet Cand. Scient fra Institutt for teoretisk astrofysikk på UiO. Da jeg var ferdig med hovedfagsoppgaven min (Dynamical Studies of the 2:1 Resonance with Neptune in the Kuiper Belt) på slutten av dotcom-perioden, ble jeg fristet til å prøve konsulenttilværelsen. “Kan jo sjekke om det er gøy, hvis ikke kan jeg alltids gå tilbake til akademia” tenkte jeg da. Mer enn 22 år etter er jeg fortsatt konsulent – fordi det fortsatt er gøy!

Å forstå kunders behov, og løse disse på den mest hensiktsmessige måten, har alltid vært min driver. Det har jeg gjort i ulike roller; først på leveransesiden, som systemutvikler, løsningsarkitekt og funksjonell arkitekt. Deretter på kundesiden som forretningsarkitekt, virksomhetsarkitekt, produkteier, prosjektleder og endringsleder. Rollen er egentlig ikke viktig så lenge jeg får bruke min kompetanse og skape verdi. Om jeg likevel skulle velge, er rollen som arkitekt med prosesslederansvar – gjerne i starten av en digital transformasjon – den jeg trives aller best i. Å visualisere komplekse problemstillinger på en pedagogisk og presis måte, slik at alle involverte forstår og får brukt sin kompetanse inn i arbeidet – er noe av det mest givende jeg gjør. Å lede analyseprosesser som fører til viktige og riktige veivalg, fordi interessenter og beslutningstakerne er tett på og rustet til å vurdere avhengigheter og konsekvenser – er meningsfullt og tilfredsstillende. 

Mitt mål er å hjelpe offentlig sektor med deres samfunnsoppdrag, gjennom å gi råd og lede digitaliseringsarbeid. I PROMIS Navigate får jeg faglig sterke kollegaer som deler mitt engasjement! Dette – kombinert med et ønske om å jobbe i et mindre, selveid selskap som gir frihet og medbestemmelse – er grunnen til at jeg valgte PROMIS Navigate.

Norunns reise
 «Et bilde (en modell) sier mer enn tusen ord» er et uttrykk jeg liker godt. Prosessmodellen gir et bilde av min reise som konsulent – hittil.

Legg inn en kommentar

%d