Lansering av PROMIS Navigate og fagseminar om sammenhengende tjenester


11. NOVEMBER 2020 KLOKKEN 11:00

Vi feirer lansering av Promis Navigate med en bukett lynforedrag spekket av innsikt og erfaring. Promis-familien byr på noen av sine klokeste hoder.

Vi lodder også ut en gratis halvdags-workshop med erfarne rådgivere fra Navigate. Vinneren kan velge blant:

  • Komme i gang med orden i eget hus
  • Ta tempen på digitalisering i egen virksomhet

Finn frem kaffekoppen, fest setebeltene og bli med oss gjennom 6 lynforedrag som viser frem ulike sider av digitalisering i offentlig sektor. 


En sammenhengende tjeneste er ikke nødvendigvis én tjeneste eller én prosess. Det er et mål å utvikle løsninger som gjør at når privatpersoner er pålogget en kommunal, fylkeskommunal eller statlig løsning eller nettside, blir relevant informasjon, meldinger og tjenester fra andre offentlige virksomheter gjort tilgjengelige samtidig.

Digitaliseringsstrategien 2019-2025

Sammenhengende tjenester er ikke begrenset til offentlig sektor. Det er tjenester som krever integrasjoner på tvers av virksomheter.


Program

11:00 Velkommen og lansering av PROMIS Navigate (v/Kristin Halvorsen, PROMIS Navigate)

Hils på PROMIS Navigate – nyeste medlem av PROMIS-familien.

11:10 Ikke bygg et nytt jævla drittsystem (v/David Skogan, PROMIS Navigate)

Utfordringene ved å bygge sammenhengende tjenester, der flere virksomheter må involveres, er store. Fallgruvene er mange og det er fort gjort å bygge et nytt jævla drittsystem. David forteller om driverne som drar i negativ retning. Han vil også gi eksempler på løsninger for å unngå at det blir et nytt drittsystem. PDF.

11:20 Du må rydde når du skal ha gjester (v/David Skogan, PROMIS Navigate)

Når gjestene kommer på besøk for å lage sammenhengende tjenester er det flaut om man ikke finner frem i egen stue.  Men om man har ordning og reda kan det bli fart i sakene. David forteller om hvordan du kan rydde og strukturere informasjon om datasett, begreper, informasjonsmodeller og apier og bruke lokal og felles datakatalog for å dele dette med andre. PDF.

Rydd før du får gjester

11:30 «Gå direkte i fengsel» (v/Kristin Halvorsen, PROMIS Navigate)

Bli med inn bak kulissene i straffesakskjeden. Hver eneste dag er det en rekke samhandlingspunkter mellom politiet, domstolene og kriminalomsorgen. Justishub gjør samhandlingen raskere og mer treffsikker, og krever at aktørene blir enige om både prosesser og begreper for å sikre interoperabilitet. Kanskje du etter dette lynforedraget blir litt glad i dette begrepet? Interoperabilitet altså. PDF.

Gå rett i fengsel

Vi introduserer Promis-Qualify:

11:45 Store tabber med små årsaker (v/Richard Rostad, Promis Qualify)

Med et eksempel fra virkeligheten, vil Richard i denne lyntalen belyse viktigheten av helhetlig ytelsestest på sammensatt arkitektur. PDF.

Penger

Vi introduserer PROMIS:

11:55 Samarbeid på tvers er en gordisk knute (v/Randi Thomsen, PROMIS)

Å lykkes med sammenhengende tjenester forutsetter og krever god samhandling på tvers av etater, selskaper eller enheter/avdelinger. I denne lyntalen vil vi adressere noen hovedutfordringer og videre presentere noen anbefalinger og suksesskriterier for å sikre god samhandling ved utvikling av sammenhengende tjenester. PDF.

12:10 Mine helsedata kan redde ditt liv (v/Jon Aarbakke, PROMIS Navigate)

Helsedata – eller helseopplysninger – dokumenterer den behandlingen jeg får, og kan så brukes på ny (sekundærbruk) til å forbedre helsehjelpen andre pasienter får i fremtiden. Hvordan skjer dette? Hva er helseregistre, og hva er helsedataplattformen? All shall be revealed! PDF.

helsedata

12:20 Spørsmål og premie

12:25 Oppsummering og avrunding

%d