Børge jobber i PROMIS Navigate

Møt Børge Ellingsen Kristiansen. Han er en arkitekt, problemløser og prosessdriver som brenner for, og ønsker å jobbe for smartere bruk av data.

Hva er bakgrunnen din og hvor jobbet du tidligere?

Jeg er utdannet sivilingeniør innenfor kommunikasjonsteknologi fra NTNU og gikk ut i 2008. Jeg startet karrieren min i IBM der jeg hovedsakelig jobbet med teknisk salg av programvare innenfor data- og analyse. De siste fem årene har jeg jobbet som konsulent i PwC innenfor området data- og analyse og har hovedsakelig jobbet innenfor helsesektoren og kraftbransjen. Både i PwC og i IBM har jeg trivdes veldig godt og har jobbet sammen med mange dyktige og hyggelige mennesker opp gjennom årene.

Hvorfor valgte du PROMIS Navigate?

Jeg valgte PROMIS Navigate av flere grunner. For det første fordi jeg hadde et ønske om å jobbe i et mindre selskap med en flatere struktur enn der jeg har vært tidligere. For eksempel så har jeg sansen for det at alle i selskapet har lik lønnsmodell. For det andre så ønsket jeg å jobbe i et kompetansemiljø med seniorarkitekter med en litt annen bakgrunn enn min. Dette tror jeg vil kunne bidra til at jeg blir en dyktigere arkitekt og kan bli utfordret på mine synspunkter. For det tredje så ønsker jeg å jobbe sammen med trivelige mennesker uten spisse albuer og med en iboende faginteresse for arkitekturfaget. 

Ut i fra mine vurderinger så treffer PROMIS Navigate veldig godt på alle disse tre punktene, og jeg gleder meg veldig til å komme i gang.

Hva skal du jobbe med i PROMIS Navigate?

Jeg skal etter planen jobbe med IKT-arkitektur i byggeprosjekter for Sykehusbygg. Det pågår store byggeprosjekter med Oslo Storbylegevakt, nytt protonbygg på Radiumhospitalet og nytt sykehus i Drammen. For alle disse byggeprosjektene skal det leveres nøkkelferdige IKT løsninger med både kliniske systemer, medisinsk teknisk utstyr, støttesystemer osv. Dette er løsninger som MÅ fungere den dagen sykehuset tas i bruk. En god arkitektur er derfor viktig for å få dette på plass i tide.

Kan du si noe om hva du liker godt med å jobbe som arkitekt?

Jeg liker å se helheten og jobbe med problemstillinger og løsninger som inneholder både organisatoriske, prosesseuelle og tekniske endringer og ikke minst der smart bruk av data står sentralt. I tillegg trives jeg med å bryte et i utgangspunktet stort og komplekst problem inn i mindre områder som kan konkretiseres.

Jeg tror mine styrker som arkitekt er at jeg er god på å oversette store og komplekse problemstillinger og løsninger til et nivå som er forståelig for ulike interessenter, jobbe tverrfaglig og drive løsningsprosesser fremover.

Hva er viktig for deg på en arbeidsplass og hva motiverer deg på jobb?

Trivsel i hverdagen er svært viktig for meg. Med tanke på at vi tilbringer så mye tid på jobben som vi gjør så er det viktig å ha det gøy med det man holder på med.

Fra et faglig ståsted så brenner jeg for smart bruk av data. Jeg har jobbet mye med analytisk bruk av data og tør påstå at jeg kan dette fagfeltet ganske godt. Når det gjelder operasjonell bruk av data har jeg jobbet mindre med dette og ser behovet for å lære mer. Jeg mener at det fortsatt er et stort gap mellom operasjonell bruk av data og analytisk bruk av data i mange organisasjoner, og jeg har lyst å knytte disse to verdenene nærmere. Blant annet har jeg de siste årene latt meg inspirere mye av tankegodset rundt data mesh. Jeg har derfor et fokus på et tydeligere skille på data og teknologi og ønsker å slå et slag for viktigheten av data governance og ikke minst dataeierskap (som er noe annet enn applikasjonseierskap).

Ellers så blir jeg motivert av å løse problemer, både små og store.

Hva liker du å gjøre på fritiden?

Mye forskjellig. Jeg liker friluftsliv, gå/stå på ski, sykle og løpe. Jeg er fotballtrener for fotballaget til sønnen min på 7 år som er både morsomt og utfordrende på en gang. Jeg synes brettspill er morsomt (f.eks Teraforming Mars og Caverna) og liker også å holde på med mindre byggeprosjekter (møbelsnekring og oppussing).

Legg inn en kommentar

%d bloggere liker dette: