Arkitekturmanifest

Vår metode er basert på en evolusjonær og smidig tilnærming til arkitektur.

  • Vi tror ikke på at én eller flere arkitekter skal bruke lang tid på å lage store arkitekturdokumenter som overleveres til dem som skal implementere en løsning.
  • Vi mener at arkitektur må utvikles i en kontinuerlig prosess sammen med kunden, hvor man identifiserer endringer som gir mening og verdi for kunden.
  • Vi mener at det er nyttig å analysere flere alternative måter å løse problemene på, og så vurdere hvilke som gir mest verdi.
  • Vi mener at arkitektur skapes gjennom gode prosesser, med fokus på virksomhetens mål, brukerbehov, involvering og kontinuerlig læring.
  • Vi mener at arkitektur ikke skapes i et vakuum, men gjennom samarbeid i tverrfaglige team, hvor utprøving og verdiskapning øker trygghet på at man har gjort riktige valg.
  • Vi mener at det er viktig å måle effekten av arkitekturtiltak for å få tilbakemelding på hva som virker eller ikke.
  • Vi ønsker å kvalitetssikre våre råd der det er rom for dette ved å dra på bredden i vår kompetanse. Slik øker vi verdien og reduserer risikoen.

Legg inn en kommentar

%d bloggere liker dette: